Kuģu aģentēšana

Klaiņkuģu aģentēšana

RIX Shipping veic klaiņkuģu aģentēšanu lielam klientu skaitam, mēs strādājam gan kuģu īpašniekiem, gan fraktētājiem. Mēs strādājam visās Latvijas un Krievijas Federācijas Baltijas jūras ostās. Gada laikā mēs apkalpojam aptuveni 700 kuģus un nepārtraukti strādājam 24 stundas diennaktī un 365 dienas gadā.

Aģentēšana mums ir ne tikai formāla atskaite par kuģa ienākšanu, bet cieša sadarbība, kurā ietilpst efektīva, savlaicīga un patstāvīga kapteiņa, kuģa īpašnieka, fraktētāja, ostu struktūru un visu pārējo iesaistīto pušu informēšana par kuģu ienākšanas procesu. Mēs esam atbalsts kapteinim un kuģa īpašniekam visu laiku kamēr kuģis atrodas ostā kuģa ienākšanas procesā ostā.

RIX Shipping pieredzējušais kolektīvs strādā tiešā galveno Rīgas terminālu tuvumā, tādēļ mēs personiski uzraugam visus procesus un veicam darbības, kas nepieciešamas iesaistītajām pusēm, tai skaitā kuģu īpašniekiem, kapteiņiem un fraktētājiem.

Klaiņkuģu aģentēšanas pakalpojumi cita starpā iekļauj:

 • piestātnes rezervēšanu;
 • loču, velkoņu un tauvotāju piesaistīšanu;
 • visu formalitāšu kārtošanu ar ostas valdību un iestādēm;
 • kravas sagatavošanu un klātbūtni iekraušanas un izkraušanas laikā;
 • kuģu apkalpju vajadzību nodrošināšanu;
 • plānveida remontu;
 • ārpuskārtas remontu;
 • dzeramā ūdens piegādi;
 • degvielas pasūtināšanu;
 • kuģa pārtikas rezervju papildināšanu;
 • balasta, sateču un kuģu tanku mazgāšanas ūdeņu, kā arī citu atkritumu nodošanas nodrošināšanu.

Ģenerālā aģentēšana

RIX Shipping piedāvā ģenerālās aģentēšanas pakalpojumus daudzās Eiropas ostās. Pēc klienta rīkojuma mēs nozīmējam vietējo aģentu, tai pašā laikā pilnībā atbildot klienta priekšā par šī aģenta darbībām. Izvēloties aģentu, mēs izmantojam tās pašas metodes, kuras izmantojam galvenajā birojā Rīgā. Tādejādi mēs izveidojam vienotu darba un finanšu sistēmu neatkarīgi no tā, kurā ostā ienāk kuģis.

Ja klientam ir nepieciešami mūsu pakalpojumi vienā ostā vai kāds integrēts risinājums, mēs pastāvīgi sekojam tam, lai klienta apkalpošanas ekonomiskā efektivitāte atbilstu augstākajiem standartiem.

Kuģa īpašnieka aģents

RIX Shipping ir atzīts līderis Latvijas kuģu aģentēšanas nozarē, tādēļ mēs uzturam ciešas un savstarpēji izdevīgas attiecības ar vairumu kuģu īpašnieku.

Ņemot vērā fraktētāju ietekmi uz aģentu izvēli, mēs nereti manām fraktētāja aģentu nevēlēšanos aizstāvēt kuģa īpašnieku intereses. Šī aizstāvība iekļauj kuģu īpašnieku svarīgāko komerciālo interešu aizsardzību, kā arī prasību izpildi attiecībā uz aģenta kuģu apkalpošanu. Mēs ar labpatiku uzskatām sevi par «vecās skolas» piekritējiem no vienas puses un modernu metožu piekritējiem no otras. Ar to mēs saprotam fraktētāja aģenta lomas un aizsargājoša kuģa īpašnieku aģenta lomas apvienošanu uzņemoties pilnu atbildību un pārstāvot abas puses.

Mēs bieži strādājam tikai kā «aģents, ko nominējis kuģa īpašnieks». Tādu pilnvaru robežās RIX Shipping tiecas nodrošināt ērtības kuģa īpašniekiem. Kuģu īpašnieki var vienmēr vērsties pie mums pēc atbalsta un palīdzības.

Kontakti - Latvija

SIA "RIX Shipping"
33A-2A Kr. Valdemara str.,
Riga, LV-1010, Latvia
Reg. no. 40103170755
VAT ID: LV 40103170755
Phone: +371 66002578 (24/7)
Fax: +371 66002078
Email: agency@rixshipping.net

Uzņēmuma vadība
Andrey Naumenko
Valdes loceklis
+371 675 59550
Mob.: +371 29110303
E-pasts: a.naumenko@rixshipping.net
Skype:
rix.shipping
Dmitrijs Skomorohovs
Izpilddirektors
+371 675 59545
Mob.: +371 29241180
E-pasts: administracija@rixshipping.lv
Kuģu aģenti
Alexey Yakovlev
Ostas operāciju vadītājs
+371 67559547
Mob.: +371 20221113
E-pasts: a.yakovlev@rixshipping.net
Skype:
alexey_yakovlev
Igor Grishchenko
Ostas operācijas
+371 67559548
Mob.: +371 26439948
E-pasts: agency@rixshipping.net
Skype:
grifan33
Rifat Bagautdinov
Ostas operācijas
+371 67559549
Mob.: +371 29241649
E-pasts: agency@rixshipping.net
Skype:
rifat.bagautdinov
Dmitriy Pimejenko
Ostas operācijas
+371 67559552
Mob.: +371 26404985
E-pasts: agency@rixshipping.net
Skype:
dimasonline
Maksim Kaposhin
Ostas operācijas
+371 66002578
Mob.: +371 25600865
E-pasts: agency@rixshipping.net
Skype:
kapulja84
Nikolay Kolyako
Ostas operācijas
+371 67559553
Mob.: +371 28449459
E-pasts: agency@rixshipping.net
Skype:
nikolaykolyako
Grāmatvedība
Alina Grišina
Grāmatvedības vadītājs
+371 67559551
Mob.: +371 29631444
E-pasts: fin@rixshipping.lv
Olga Koppas
Grāmatvede
+371 67559546
Mob.: +371 29747489
E-pasts: acct@rixshipping.lv
Skype:
olga.koppas